DIPS Basiskurs for andre behandlere

Målgruppe
Sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter
og andre ved selvstendig poliklinikk
Kurset varer i 2 timer.

Forutsetninger
Følgende e-læringskurs skal være
gjennomført før klasseromskurs:
• 0. DIPS Kom i gang
• 11a. DIPS Basiskurs Andre Behandlere Pol Psykiatri
• 3a. DIPS Basiskurs Andre Behandlere Pol Somatikk

Lenke til e-læring blir sendt ut 1 uke før kursstart.

Innhold
• Basisfunksjoner og pasient
administrative opplysninger inkl.
psykiatri
• Henvisningsbildet
• Arbeidsflyt
• Poliklinikk
• Journal
• Internhenvisninger og tilsyn
• Medisinsk koding
• Rapporter

Dato Informasjon
14. november Kurset varer fra 09.00-11.00

Kr. 3990,-

Påmelding skjer via skjemaet nedenfor eller på telefon 22 99 94 94

Påmeldingsskjema


Forskningsveien 2B, Oslo, Norge

Tilbake til kursoversikt

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev