DIPS basiskurs for sykepleiere på sengepost (somatikk)

 

Forutsetninger
Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs:
• 004a DIPS Basiskurs Sykepleie sengepost somatikk

Dette blir tilsendt 1 uke før kursstart.

Målgruppe
Sykepleiere, helsefagarbeider, hjelpepleier,
pleieassistenter på sengeposter somatikk
samt spesialposter som intensiv og postoperative
enheter

Antall timer klasseromskurs:
3 timer

Innhold
• Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger
• Arbeidsflyt
• Innleggelse, overflytting og utskrivning
• Journal
• Ø-hjelp

 

Dato Informasjon
29. november Det varer fra 8.30-11.30

Kr. 3990,-

Påmelding skjer via skjemaet nedenfor eller på telefon 22 99 94 94

Påmeldingsskjema


Forskningsveien 2B, Oslo, Norge

Tilbake til kursoversikt

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev