DIPS Basiskurs for annet fagpersonell

Forutsetninger
Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs:
• 0. DIPS Kom i gang
• 2a. DIPS basiskurs annet fagpersonell

E-læring blir sendt til deltager 1 uke før kursstart

Målgruppe
Fagpersonell som fysioterapeuter,
ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer,
sosionomer, logopeder, kliniske pedagoger
og andre med egne konsultasjoner med
dokumentasjonsplikt.
Antall timer klasseromskurs er 2 timer

Innhold
• Basisfunksjoner
• Arbeidsflyt
• Henvisninger
• Poliklinikk
• Sengepost
• Journal
• Medisinsk koding
• Rapporter

 

Dato Informasjon
10. august Det varer fra 09.00-11.00
7. september Kurset varer fra 09.00-11.00

Kr. 3990,-

Påmelding skjer via skjemaet nedenfor eller på telefon 22 99 94 94

Påmeldingsskjema


Forskningsveien 2B, Oslo, Norge

Tilbake til kursoversikt

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev