DIPS Spesialkurs i behandlingsplaner

Målgruppe
Sykepleiere, vernepleiere og andre som
benytter eller skal benytte behandlingsplaner
i DIPS
Antall timer klasseromskurs er 3.5 timer

Forutsetninger
Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs:
• 16a. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner

Lenke til dette e-læringskurset blir sendt ut 1 uke før kursstart.

Innhold
• Basis grunnleggende teori
• Opprette og revidere behandlingsplan
• Individualisering og evaluering av
Behandlingsplan
• Lese behandlingsplan
• Lovverk og regionale føringer

Dato Informasjon
15. november Kurset varer fra 12.00-15.30. Kursrom Orion
29. november Kurset varer fra 12.00-15.30. Kursrom Orion

Kr. 2990,-

Påmelding skjer via skjemaet nedenfor eller på telefon 22 99 94 94

Påmeldingsskjema


Forskningsveien 2B, Oslo, Norge

Tilbake til kursoversikt

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev