DIPS Spesialkurs i inntaksplanlegging/venteliste

Forutsetninger
Følgende e-læringskurs skal være
gjennomført før klasseromskurs:
• 009a. DIPS Basiskurs Inntaksplanlegging/ venteliste

E-læringsmodulen sendes ut 1 uke før kursstart

Målgruppe
Alle som jobber med inntaksplanlegging og
ventelister til poliklinikk og innleggelse
Antall timer klasseromskurs er 2 timer

Innhold
• Basisfunksjoner og pasient
administrative opplysninger
• Arbeidsflyt
• Henvisninger
• Venteliste/ pasientliste
• Journal
• Rapporter

Dato Informasjon
13. november Kurset varer fra 09.00-11.00

Kr. 3990,-

Påmelding skjer via skjemaet nedenfor eller på telefon 22 99 94 94

Påmeldingsskjema


Forskningsveien 2B, Oslo, Norge

Tilbake til kursoversikt

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev