Kurs i sårbehandling

Kurset er rettet mot sekretærer på legekontor som ønsker mer kunnskap om sår og behandling av disse. Deltageren bør ha kjennskap til noe sårbehandling fra tidligere.

Kursinnhold:

  • Teori om huden – anatomi og fysiologi
  • Rene/urene sår
  • Akutte sår, kuttskader, skrubbsår, brannsår
  • Vask og stell
  • Bandasjer
  • Kroniske sår
  • Helingsprosessen
  • Hvordan dokumentere behandlingen


Dato Informasjon
5. mars Kl. 17:00 - 20:30
23. april Kl. 17:00 - 20:30
4. juni Kl. 17:00 - 20:30

Kr. 1700,-

Påmelding til post@cefalon.no eller ring 22 99 94 94

Pilestredet 15B, Oslo, Norge

Tilbake til kursoversikt

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev