Praksis for helsesekretærer og medisinske sekretærer

Opptakskrav: Helsesekretær (legesekretær) eller medisinsk sekretær.

På bakgrunn av at det er mange utdannede helsesekretærer eller medisinske sekretærer som ikke har eller har for lite praksis, tilbyr vi nå et praktisk kurs som gjør det mye lettere for denne yrkesgruppen å komme ut i arbeid. Kurset er intensivt og går over 2 uker fra 09.00-15.00. Kurset holdes i våre lokaler i Pilestredet 15b.

Man lærer det praktiske som må til for å jobbe på et legekontor. Dvs. System X (vanlig brukt dataprogram), laboratoriearbeid hvor deltagerne øver på hverandre og maskinlære. Det benyttes i dag mange ulike apparater og disse må kunnes. Man jobber også med case som lærer sekretærene å vurdere telefoner og hvordan man skal sette opp pasienter til time ved akutt behandling. Kurset er lagt opp så reelt man kan få det på et legekontor, og gjør deltagerne mer rustet til å gå ut i jobb etterpå.

Vi har et stort og moderne laboratorium med mange relevante maskiner. Våre instruktører har lang erfaring fra både undervisning og som helsesekretær på legekontor. Vårt morselskap Lenas HelsePersonell AS har lang erfaring med å hjelpe personer ut i jobb som sekretær. Vi vet hva som skal til for å få jobb. Derfor har vi nå laget et kurs slik at helsesekretærer som mangler praksis har større mulighet for å komme i arbeid etter endt kurs. Kurset er  delt inn i 3 moduler.

Første modul:

Gjennomgang av arbeidsoppgaver på legekontor. Her får man repetisjon av de viktigste oppgavene på legekontoret. Det er arbeid i resepsjon/skranke, laboratoriearbeid, skiftestue og telefon. I tillegg er det casearbeid hvor man lærer å behandle pasienter i skranke og på telefon, samt akuttvurdering av pasienter.

En gjennomgåelse av en typisk arbeidsdag som helsesekretær på et legekontor.

Andre modul:

Her lærer man dataprogrammet System X.  Dette er et veldig utbredt program på legekontor i dag. I tillegg lærer man Fürst forum. Det er et tilleggsprogram hvor man lærer å rekvirere prøver og  sende prøver til Fürst Medisinske Laboratorium. Fürst Medisinsk Laboratorium er et privat laboratorium innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi.
Laboratoriet er Norges største med rundt 400 ansatte. Det er viktig at man som medarbeider på et legekontor kan dette programmet.

Tredje modul:

Den siste modulen tar for seg praktisk laboratoriearbeid. Her går man gjennom følgende:

  • Hurtigtester som mononucleose, helicobacter, Strep A, urin, HCG og FOB.
  • Kapillær prøvetaking som Hb, CRP og INR.
  • Venøs blodprøvetaking. Her repeterer man det å ta blodprøver på hverandre. Man repeterer om glass og nåler samt analyser og alle maskiner som brukes til analyse av prøvesvar.
  • Vedlikehold av utstyr og maskiner. Her lærer man blant annet om sterilisering av utstyr som brukes ved oppdekking til undersøkelser.
  • Kvalitetssikringsarbeid (presisjon, nøyaktighet og kommunikasjon)
  • Blodtrykk. 24 t BT
  • Øreskyll
  • Sårskift
  • EKG og Spirometri (teoretisk).

Etter endt kurs kan deltagerne søke jobb på legekontor. De kan også få tilbud om jobb via Lenas HelsePersonell.

Kursinstruktøren:

Frøydis er ei meget dyktig instruktør med lang fartstid i helsebransjen.
Hun er utdannet hjelpepleier og helsesekretær med autorisasjon. Hun har kjørt ambulansen i 6 år og jobbet jevnlig på legekontor i ferier for sin glød og entusiasme for bransjen.  Videre har hun undervist helsesekretærer m.m. fra 1998. Har drevet eget firma: MKK. (Medisinsk KontorKompetanse.) Etablert og bygget opp lab og skiftestue på V.G.S. i Tønsberg.

Akkurat nå har vi introduksjonstilbud !

Vi lanserer for andre gang dette kurset  i Oslo over 10 dager, hvor du lærer hvordan det er å jobbe på et legekontor teoretisk , men mest praksis. Dette er et meget spennende kurs for deg som trenger praksisplass. Vi samarbeider tett med Lenas HelsePersonell som vi hjelpe deg ut i jobb etter praksiskurset. 

Pasient på legekontor

 

Dato Informasjon
1. april - 12. april Kurset er fra 09:00-15:00 Kurset går over 10 dager Introduksjonstilbud 15.000,- !
10. juni - 21. juni Kurset er fra 09:00-15:00 Kurset går over 10 dager Introduksjonstilbud 15.000,- !

Kr. 15000,-

Påmelding skjer via skjemaet nedenfor eller på telefon 22 99 94 94

Påmeldingsskjema


Pilestredet 15B, Oslo, Norge

Tilbake til kursoversikt

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev