Bli bedre på å håndtere vold og trusler i helsesektoren

 

Webinar for ledere på sykehus

kurs for deg som er leder på sykehus En leders hverdag på sykehus er fylt med mange ulike oppgaver, med mye krevende prioriteringer som er utfordrende. Grunnlaget for suksess eller konflikt legges gjennom måten du kommuniserer på. Hvordan kan du sikre bedre gehør oppover i systemet og samtidig få egne medarbeidere med på laget? Hva [...]

Vi jobber hele tiden med å utvikle relevante kurs for helsepersonell. Har du spesielle behov eller forslag til relevante kurs, ta kontakt med oss!