Engelsk for sekretærer på sykehus og legekontorer (kveldskurs)

Ønsker du å bli mer profesjonell og trygg i kommunikasjon med engelsktalende pasienter?