Hvordan få autorisasjon som tannhelsesekretær?

For å få autorisasjon som tannhelsesekretær må du gå tannhelsesekretærlinjen på videregående skole i ditt fylke. Det er et 3-årig løp som gir autorisasjon etter endt eksamen.

Er du sekretær og har jobbet på tannlegekontor i mange år eller tilsvarende, kan du likevel få autorisasjon. Da kan Cefalon AS hjelpe deg med det.

Det er lurt å få dine vitnemål og attester vurdert av voksenopplæringen (VO) i ditt fylke.

Voksne med rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring har rett til å bli realkompetansevurdert.

Realkompetanse defineres som «den formelle, ikke-formelle og uformelle kompetansen den voksne har». Når denne kompetansen skal vurderes, blir den vurdert opp mot kompetansemål i fag i grunnskolen eller i videregående opplæring. Realkompetansevurdering tar utgangspunkt i fagets læreplan og kompetansemålene i den.

Du kan sjekke ut sidene under:

Bor du i Oslo:

Søker du via https://sinsen.oslovo.no

Bor du i en av de resterende fylkene:

Søker du via www.vigo.no

Skjema «realkompetansevurdering i fag i videregående opplæring» fylles ut og attester og vitnemål legges ved. Du vil bli innkalt til et møte og/eller få en skriftlig tilbakemelding av hva du trenger for å bli autorisert.

Når du har fått tilbakemelding fra ditt lokale voksenopplæringskontor kan vi hjelpe deg med det du mangler. Vg3 Tannhelsesekretær kan du ta hos oss på nett og 3 samlinger i løpet av 6 måneder. Det er nettbasert, 3 samlinger og mye oppgaveløsning. Du får også trening på eksamensoppgaver. Du blir godt fulgt opp i perioden du er knyttet til oss. Vi starter opp neste kull i januar 2020.

For mer informasjon kan du ta kontakt med Susann Nysether på telefon 45 45 69 69 eller mail post@cefalon.no

Fra 2020 har vi kampanjepris på kr. 17.900,- Ordinærpris er 21.000,-