Webinar for ledere på sykehus

kurs for deg som er leder på sykehus En leders hverdag på sykehus er fylt med mange ulike oppgaver, med mye krevende prioriteringer som er utfordrende. Grunnlaget for suksess eller konflikt legges gjennom måten du kommuniserer på. Hvordan kan du sikre bedre gehør oppover i systemet og samtidig få egne medarbeidere med på laget? Hva [...]

Venøs blodprøvetaking

Har du fått endrede arbeidsoppgaver eller ønsker å bli enda mer sikker i din jobb som blodprøvetaker?

Sårbehandling – Digitalt kurs

Kurset er rettet mot sekretærer på legekontor som ønsker mer kunnskap om sår og behandling av disse. Deltageren bør ha kjennskap til noe sårbehandling fra tidligere.