Vg3 Helsesekretær programfag

Jobber du som helsesekretær, medisinsk sekretær eller tilsvarende og ønsker å bli helsesekretær? 

Dette er enklere enn tror. Vi har nå startet et Vg3 Helsesekretær program for deg som har jobbet i yrket mer enn 5 år og mangler programfagene fra videregående opplæring eller for deg som har Vg1 og Vg2 fra før. Er du usikker på om du er kvalifisert, så anbefaler vi deg å ta en realkompetansevurdering hos utdanningsetaten i det fylket du tilhører. Du kan lese mer om dette nedenfor.

Realkompetansevurdering
Trenger du en realkompetansevurdering, da kan du gjør det her: https://www.vigo.no/vigo/html/img/Sokerhandbok.pdf

Kurset går over et semester med 3 samlinger som holdes sentralt i Oslo. Samlingene er knyttet til helg(lørdag og søndag 10-16.).

På dette kurset får du opplæring i programfagene du trenger for å bli helsesekretær. Du får i tillegg god trening i å skrive eksamensoppgaver. Du deltar på våre 3 informative og hyggelige frivillige samlinger og får tilgang til vår flotte portal sammen med andre deltagere som ønsker autorisasjon. Du skal også gjennom den tverrfaglige eksamen, så har du ikke nok erfaring med laboratoriearbeid, anbefaler vi vårt populære laboratoriekurs samt evt. et eksamenforberedende kurs når eksamen nærmer seg.

Utdanningen tar for seg tre hovedområder:

  • Helsefremmende arbeid:
    Faget handler om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og helse. Videre handler faget om symptomer, ulike sykdommer og lidelser og de vanligste medikamentene.  Psykisk og fysisk helse hos mennesket er en del av faget, i tillegg til hygiene, førstehjelp og helse, miljø og sikkerhet. (HMS).
  • Kommunikasjon og samhandling:
    Faget handler om kommunikasjon og samhandling med helsepersonell og pasienter. Videre handler det om konflikthåndtering, observasjon av pasienter og rapportering, regelverk om taushetsplikt og personvern. Det inkluderer videre tverrfaglig samarbeid og tydelig og faglig korrekt kommunikasjon. Profesjonell omsorg og veiledning av pasienter og brukere i tillegg til konflikthåndtering hører med til faget. Programfaget omfatter også holdninger i møte med mennesket med ulike behov.
  • Yrkesutøvelse:
    Faget handler om profesjonalitet i yrkesutøvelsen, service, etikk og yrkesetikk. Gjeldende regelverk for helse- og sosialtjenesten og om taushetsplikt og personvern er også med. Programfaget omfatter administrativt arbeid, laboratorietekniske arbeidsoppgaver, assistanse- og ekspedisjonsarbeid og korrekt og effektiv bruk av hjelpemiddel. Tilrettelegging for og samarbeid med andre yrkesgrupper og kvalitetsutvikling og internkontroll hører også med.

Eksamen?

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i felles programfag. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt på den videregående skolen du melder deg opp til eksamen på.

I disse tre fagkodene er alle hjelpemidler tillatt. Med unntak er åpent Internett, samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre.

De har tre skriftlige eksamener – eksamen i alle programfagene.
Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning i. Du må selv melde deg opp til eksamen via www.privatistweb.no eller ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt.
Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis i januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato for oppmelding, eksamensdato og pris på eksamen får du ved å kontakte Opplæringsetaten i hjemfylket ditt.
Dersom du har fem års generell yrkespraksis behøver du ikke å ta eksamen i kroppsøving Vg3. Formelt fritak må søkes fra skolen hvor du går opp til eksamen som privatist.

Programfagene du skal ha eksamen i :

Helsefremmende arbeid – Vg3 Helsesekretær
Kommunikasjon og samhandling – Vg3 Helsesekretær
Yrkesutøving Vg3 Helsesekretær

Autorisasjon

Når du har bestått eksamen, kan du søke om autorisasjon som helsesekretær. Det finner du utfyllende informasjon om her

Spørmål?

Neste semester begynner allerede å fylle seg opp, så drømmer du om autorisasjon som helsesekretær bør du melde deg på allerede nå for å sikre deg plass! Kontakt oss for en uformell prat: 45 48 69 69

Støtte til utdannelsen?

Vi samarbeider med Helsesekretærforbundet i Delta og medlemmer kan søke støtte. Les mer om dette her

Dato Informasjon
12. august - 12. desember Kurset har tre samlinger i perioden med frivillig oppmøte. Samlingen er på følgende datoer: 24 og 25 august 2019 12 og 13 oktober 2019 2 og 3 november 2019 Du har tilgang til portalen fra 12 august til 12 desember 2019 Kurset er godkjent av statens lånekasse for stipend og lån.
1. september - 1. juli Kurset har tre samlinger i perioden med frivillig oppmøte. Samlingen er på følgende datoer: 25 og 26 januar 2020 14 og 15 mars 2020 2 og 3 mai 2020. Du har tilgang til portalen fra 15 desember 2019 til juli 2020. Du står fritt til å starte med oppgavene fra en dagen du får tilgang, men vi anbefaler å følge lærerplanen dere får tildelt.

Kr. 21.000,-,-

Påmelding skjer via skjemaet nedenfor eller på telefon 22 99 94 94

Påmeldingsskjema


Pilestredet 15B, Oslo, Norge

Tilbake til kursoversikt

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev