Programfag for helsesekretærutdanning

Er du medisinsk sekretær eller tilsvarende og ønsker å bli helsesekretær? 

Det er enklere enn du tror. Vi har nå startet et løp for deg som har jobbet i yrket mer enn 5 år og mangler programfagene fra videregående opplæring eller for deg som har Vg1 og Vg2 fra før.

 

Dette går over et semester med 3 samlinger som holdes i Oslo. Samlingene er knyttet til helg.

På dette kurset får du opplæring i programfagene du trenger for å bli helsesekretær. Du får i tillegg god trening til å skrive eksamensoppgaver. Du deltar på våre informative og hyggelige samlinger over nett med andre medisinske sekretærer som ønsker autorisasjon. Dermed er du klar til tverrfaglige privatisteksamen. Har du ikke laboratoriearbeid, anbefaler vi vårt flotte laboratoriekurs. Du kan lese mer om dette og melde deg på kurset her

Utdanningen tar for seg tre hovedområder:

  • Helsefremmende arbeid:
    Faget handler om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og helse. Videre handler faget om symptomer, ulike sykdommer og lidelser og de vanligste medikamentene.  Psykisk og fysisk helse hos mennesket er en del av faget, i tillegg til hygiene, førstehjelp og helse, miljø og sikkerhet. (HMS).
  • Kommunikasjon og samhandling:
    Faget handler om kommunikasjon og samhandling med helsepersonell og pasienter. Videre handler det om konflikthåndtering, observasjon av pasienter og rapportering, regelverk om taushetsplikt og personvern. Det inkluderer videre tverrfaglig samarbeid og tydelig og faglig korrekt kommunikasjon. Profesjonell omsorg og veiledning av pasienter og brukere i tillegg til konflikthåndtering hører med til faget. Programfaget omfatter også holdninger i møte med mennesket med ulike behov.
  • Yrkesutøvelse:
    Faget handler om profesjonalitet i yrkesutøvelsen, service, etikk og yrkesetikk. Gjeldende regelverk for helse- og sosialtjenesten og om taushetsplikt og personvern er også med. Programfaget omfatter administrativt arbeid, laboratorietekniske arbeidsoppgaver, assistanse- og ekspedisjonsarbeid og korrekt og effektiv bruk av hjelpemiddel. Tilrettelegging for og samarbeid med andre yrkesgrupper og kvalitetsutvikling og internkontroll hører også med.

Eksamen?

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i felles programfag. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt på den videregående skolen du melder deg opp til eksamen på.

De har tre eksamener – eksamen i alle programfagene. Oppmelding skjer til privatistweb.no

Eksamen i :

Helsefremmende arbeid – Vg3 Helsesekretær
Kommunikasjon og samhandling – Vg3 Helsesekretær
Yrkesutøving Vg3 Helsesekretær

To ganger i året arrangeres eksamen og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. Bor du i Nordland fylke melder du deg på her

Dersom du ikke har erfaring med laboratoriearbeid, er det en del av den tverrfaglige eksamen. Du må derfor ha laboratoriearbeid i tillegg. Det kan du melde deg på her. Har du erfaring med laboratoriearbeid, men trenger litt oppfriskning vil vi anbefale deg å ta vårt eksamenforberedende kurs. Det kan du lese mer om her .

Autorisasjon

Når du har bestått eksamen, kan du søke om autorisasjon som helsesekretær.

Hvordan søker du autorisasjon?

Det finner du utfyllende informasjon om her

Neste semester begynner allerede å fylle seg opp, så drømmer du om autorisasjon som helsesekretær bør du melde deg på allerede nå for å sikre deg plass! Kontakt oss for en uformell prat: 45 48 69 69

Vi samarbeider med Helsesekretærforbundet i Delta og medlemmer kan søke støtte. Les mer om dette her

Vår instruktør er dyktige Hilde Halvorsen fra vår samarbeidspartner Din kompetanse AS

Dato Informasjon
1. august - 3. november Kurset har tre samlinger i perioden med frivillig oppmøte. Samlingen er på følgende datoer: 24 og 25 august 2019 12 og 13 oktober 2019 2 og 3 november 2019 Kurset er godkjent av statens lånekasse for stipend og lån.

Kr. 21.000,-,-

Påmelding skjer via skjemaet nedenfor eller på telefon 22 99 94 94

Påmeldingsskjema


Pilestredet 15B, Oslo, Norge

Tilbake til kursoversikt

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev