Vg3 Helsesekretær programfag

Jobber du som helsesekretær, medisinsk sekretær eller tilsvarende og ønsker å bli helsesekretær? 

Dette er enklere enn du tror. Vi har nå startet et Vg3 Helsesekretær program for deg som har jobbet i yrket mer enn 5 år og mangler programfagene fra videregående opplæring eller for deg som har Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg2 helseservicefag fra før. Denne utdanningen leder frem til at du kan søke autorisasjon som helsesekretær. Er du usikker på om du er kvalifisert, så anbefaler vi deg å ta en realkompetansevurdering hos utdanningsetaten i det fylket du tilhører. Du kan lese mer om dette nedenfor.

Realkompetansevurdering
Trenger du en realkompetansevurdering, da kan du gjør det her

Voksenrett:
Har du voksenrett? Det kan du lese mer om her

Kurset går over et semester med 3 samlinger som holdes sentralt i Oslo. Samlingene er knyttet til helg(lørdag og søndag 10-16.).

På dette kurset får du opplæring i programfagene du trenger for å bli helsesekretær. Du får i tillegg god trening i å skrive eksamensoppgaver. Du deltar på våre 3 informative og hyggelige frivillige samlinger og får tilgang til vår flotte portal sammen med andre deltagere som ønsker autorisasjon. Du skal også gjennom den tverrfaglige eksamen, så har du ikke nok erfaring med laboratoriearbeid, anbefaler vi vårt populære laboratoriekurs samt evt. et eksamenforberedende kurs når eksamen nærmer seg.

Utdanningen tar for seg tre hovedområder:

  • Helsefremmende arbeid:
    Faget handler om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og helse. Videre handler faget om symptomer, ulike sykdommer og lidelser og de vanligste medikamentene.  Psykisk og fysisk helse hos mennesket er en del av faget, i tillegg til hygiene, førstehjelp og helse, miljø og sikkerhet. (HMS).
  • Kommunikasjon og samhandling:
    Faget handler om kommunikasjon og samhandling med helsepersonell og pasienter. Videre handler det om konflikthåndtering, observasjon av pasienter og rapportering, regelverk om taushetsplikt og personvern. Det inkluderer videre tverrfaglig samarbeid og tydelig og faglig korrekt kommunikasjon. Profesjonell omsorg og veiledning av pasienter og brukere i tillegg til konflikthåndtering hører med til faget. Programfaget omfatter også holdninger i møte med mennesket med ulike behov.
  • Yrkesutøvelse:
    Faget handler om profesjonalitet i yrkesutøvelsen, service, etikk og yrkesetikk. Gjeldende regelverk for helse- og sosialtjenesten og om taushetsplikt og personvern er også med. Programfaget omfatter administrativt arbeid, laboratorietekniske arbeidsoppgaver, assistanse- og ekspedisjonsarbeid og korrekt og effektiv bruk av hjelpemiddel. Tilrettelegging for og samarbeid med andre yrkesgrupper og kvalitetsutvikling og internkontroll hører også med.

Eksamen?

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i felles programfag. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt på den videregående skolen du melder deg opp til eksamen på.

I disse tre fagkodene er alle hjelpemidler tillatt. Med unntak er åpent Internett, samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre.

De har tre skriftlige eksamener – eksamen i alle programfagene.
Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning i. Du må selv melde deg opp til eksamen via www.privatistweb.no eller ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt.
Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis i januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato for oppmelding, eksamensdato og pris på eksamen får du ved å kontakte Opplæringsetaten i hjemfylket ditt.
Dersom du har fem års generell yrkespraksis behøver du ikke å ta eksamen i kroppsøving Vg3. Formelt fritak må søkes fra skolen hvor du går opp til eksamen som privatist.

Programfagene du skal ha eksamen i :

Helsefremmende arbeid – Vg3 Helsesekretær
Kommunikasjon og samhandling – Vg3 Helsesekretær
Yrkesutøving Vg3 Helsesekretær

Har du spørsmål vedr. eksamen? 

Når du melder deg opp som privatist, så er det sikkert mye du lurer på rundt eksamen.
F. eks. : Hvordan melder jeg meg opp? Hva koster det? Når er eksamen? Hvordan fungerer eksamen? Forberedelser til eksamen? Hvem kan jeg kontakte om jeg har spørsmål vedr. eksamen?

Finn svar på dine spørsmål om eksamen her

Autorisasjon

Når du har bestått eksamen, kan du søke om autorisasjon som helsesekretær. Det finner du utfyllende informasjon om her

Spørmål?

Neste semester begynner allerede å fylle seg opp, så drømmer du om autorisasjon som helsesekretær bør du melde deg på allerede nå for å sikre deg plass! Kontakt oss for en uformell prat: 45 48 69 69

Støtte til utdannelsen?

Vi samarbeider med Helsesekretærforbundet i Delta og medlemmer kan søke støtte. Les mer om dette her

Dato Informasjon
24. august - 14. desember Kurset har tre samlinger i perioden med frivillig oppmøte. Studie starter 24. august. Påmeldingsfrist er 1. september. Faktura sendes ikke ut før etter 1. august For del-betaling, ta kontakt! Samlingen er på følgende datoer fra kl. 10-16:00: 29. og 30. august 2020. 17. og 18. oktober 2020. 07. og 08. november 2020.
14. desember - 1. juni Kurset har tre samlinger i perioden med frivillig oppmøte. Studie starter 10. januar 2021, men du kan få tilgang til portalen allerede 14. desember 2020. Påmeldingsfrist er 1. februar. Faktura sendes ikke ut før etter 1. januar. For del-betaling, ta kontakt! Samlingen går over helger (lør. og søn.) og er på følgende datoer: Datoer kommer.

Kr. 21.000,-

Påmelding skjer via skjemaet nedenfor eller på telefon 22 99 94 94

Påmeldingsskjema


Pilestredet 15B, Oslo, Norge

Jeg tar helsesekretær utdannelse som privatist. Cefalon AS har hjulpet meg veldig godt på vei til min utdannelse. De tilbyr ett vidt spekter av kurs, og har en veldig fin læringsportal for Vg 3 studenter hvor man kan øve seg på eksamensoppgaver og caser. Jeg går nå på kurset «Laboratoriearbeid ett semester», som er et skreddersydd kurs mot den tverrfaglig eksamen, og jeg er veldig fornøyd. De har trivelige, lyse lokaler sentralt i Oslo! Ett lærerikt kurs hvor man får grunnleggende lære i labratoriearbeid, med dyktige kursledere!

Line Liodden Dalheim,

Tilbake til kursoversikt

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev