DIPS Basiskurs for kontorpersonell i psykiatri

Forutsetninger:
Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs:

• 014a: DIPS Basiskurs kontor sengepost psykiatri og/eller

• 013a. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk psykiatri

• 009a. DIPS Basiskurs Inntaksplanlegging/venteliste

Målgruppe:
Sekretærer og administrativt personell på sengeposter og poliklinikker innen psykiatri

Kurset varer i 7 timer

Innhold: 
• Basisfunksjoner pasient administrative opplysninger
• Henvisningsbildet
• Arbeidsflyt
• Sengepost
• Poliklinikk
• Journal
• Medisinsk koding
• Rapporter

Dato Informasjon
4. juni Kurset er fra kl. 8.30-15.30

Kr. 3990,-

Påmelding skjer via skjemaet nedenfor eller på telefon 22 99 94 94

Påmeldingsskjema


Forskningsveien 2B, Oslo, Norge

Tilbake til kursoversikt

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev