Fagbrev Helsefagarbeider VG2

Få autorisasjon som helsefagarbeider

Varighet: 1 semester. Intensivt nettkurs med dyktig instruktør og med samling annenhver tirsdag.

Jobber du innen helsevesenet, er over 23 år eller har lang arbeidserfaring i helsesektoren?
Ta kontakt med oss, 
her kan du få opplæring i pensum, god trening i å skrive eksamensoppgaver og i tillegg delta på våre informative og hyggelige samlinger med
vår dyktige instruktør. Dermed er du klar til den tverrfaglige privatisteksamen.

 

Hva gjør en helsefagarbeider?

En helsefagarbeider skal dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt. Helsefagarbeideren utfører omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester samt av spesialisthelsetjenesten. Helsefagarbeideren skal bidra i folkehelsearbeidet ved å forebygge ensomhet, fremme mestring og legge til rette for et mer aktivt liv.

Utdanningen tar for seg tre hovedområder:

  • Kommunikasjon og samhandling:
    Du lærer hva du skal tenke på i møte med mennesker med ulike behov for helsehjelp. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse hvor integritet står sentralt. I faget inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Videre lærer du om observasjon, rapportering og relevant regelverk om taushetsplikt, samt personvern hører til i hovedområdet. Det handler om å kunne forklare betydningen av kommunikasjon og samhandling på tvers av tjenestene for å oppnå helhet og sammenheng i tilbudet til pasienter og brukere.
  • Helsefremmende arbeid:
    Du lærer om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme helse. Faget handler om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet. Bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi er også en del av opplæringen. Videre inngår grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Programfaget dreier seg om sammenhengen mellom kroppens oppbygning, funksjoner og sykdomslæren. Helse, miljø og sikkerhet og forebygging av belastningslidelser og førstehjelp inngår.
  • Yrkesutøvelse:
    Du lærer om hvordan menneskers fysiske og psykiske helse kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i faget. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Programfaget handler også om å utarbeide forslag til ulike tiltaksplaner som brukes i helse- og omsorgstjenestene og i spesialisthelsetjenesten.

Eksamen?

Du tar teorieksamen i lærefaget som praksiskandidat. To ganger i året arrangeres eksamen og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no. Bor du i Nordland fylke melder du deg på her: https://www.nfk.no/eksamen/praksiskandidat/.

 Hvordan få autorisasjon som helsefagarbeider?

For å kunne ta den praktiske fagprøven etter bestått eksamen, må du dokumentere minimum fem års arbeidserfaring innen helsearbeiderfaget. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din, og som arrangerer fagprøven.

Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon som helsefagarbeider.

 

Akkurat nå har vi introduksjonstilbud !

Vi lanserer for første gang intensivkurs sentralt i Oslo over to semestre, hvor du lærer alt du trenger til teorieksamen som praksiskandidat.
Pris for VG2 9900 ,- Eksamen vår 2019( oppmelding via privatistweb.no )
Pris for VG1 og VG2 er 15290,- Eksamen jul 2019( oppmelding via privatistweb.no )

 

Ingen datoer satt opp enda.
Dato Informasjon

Kr. 9900,-

Påmelding skjer via skjemaet nedenfor eller på telefon 22 99 94 94

Påmeldingsskjema


Tilbake til kursoversikt

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev