MetaVision basiskurs for leger

MetaVision basiskurs for leger

Forutsetninger
Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromsskurset:
For somatikk:
• 102a MetaVision Basiskurs Lege SengepostSomatikk og/eller 101a MetaVision Basiskurs Lege Intensiv.

For Psykiatri:
• 103a. MetaVision Lege Psykiatri

Dette blir tilsendt 1 uke før klasseromsundervisningen starter.

Målgruppe
Leger på sengepost og turnusleger

Varighet
3 timer

Innhold
• Generell arbeidsflyt
• Forordninger
• Integrasjoner med DIPS

Dato Informasjon
20. august 12.30-15.30
22. oktober 12.30-15.30
19. november 12.30-15.30

Kr. 2990,-

Påmelding skjer via skjemaet nedenfor eller på telefon 22 99 94 94

Påmeldingsskjema


Forskningsveien 2B, Oslo, Norge

Tilbake til kursoversikt

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev