Kurs i System X – journalsystem

Har du tenkt å jobbe på et legekontor? Vi holder kurs i journalsystemet System X.

21. mai
16. september
26. november

Venøs blodprøvetaking

Har du fått endrede arbeidsoppgaver eller ønsker å bli enda mer sikker i din jobb som blodprøvetaker?

22. august - 28. august
17. oktober - 23. oktober
21. november - 27. november

Akuttvurdering av pasienter på legekontor

Kurs i akuttvurdering av pasienter rettet mot sekretærer på legekontor. Kurset er skreddersydd for denne yrkesgruppen.

24. september
26. november

Kurs i sårbehandling

Kurset er rettet mot sekretærer på legekontor som ønsker mer kunnskap om sår og behandling av disse. Deltageren bør ha kjennskap til noe sårbehandling fra tidligere.

6. mai
16. september
11. november

Kurs i skiftestue

Er du legesekretær, helsesekretær eller medisinsk sekretær og trenger kunnskap om skiftestue?

4. september - 5. september
30. oktober - 31. oktober
4. desember - 5. desember

Praktisk laboratorie øvelse

Er du lege -, helse- eller medisinsk sekretær og mangler øvelse i praktisk lab arbeid?

19. juni

Eksamensforberedende kurs for deg som skal opp til tverrfaglig eksamen – helsesekretær

Skal du opp i tverrfaglig eksamen for helsesekretærer? Da kan dette være noe for deg!

28. mai

Kurs i intervjuteknikk

Synes du det er vanskelig å «få tak i» den du intervjuer? Feilansettelser kan koste dyrt, så et godt gjennomført intervju vil være et viktig middel på vei til å ansette den rette.

Ingen datoer satt opp enda.

Engelsk for sekretærer på sykehus

Ønsker du å bli mer profesjonell og trygg i kommunikasjon med engelsktalende pasienter?

Ingen datoer satt opp enda.
Page 3 of 3

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev