Vg3 Tannhelsesekretær programfag

Jobber du som sekretær på et tannlegekontor og ønsker å bli tannhelsesekretær? 

Dette er enklere enn du tror. Vi har nå startet et Vg3 tannhelsesekretær program for deg som har jobbet i yrket mer enn 5 år og mangler programfagene fra videregående opplæring eller for deg som har Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 Helseservicefag fra før. Denne utdanningen leder frem til at du kan søke autorisasjon som tannhelsesekretær. Er du usikker på om du er kvalifisert, så anbefaler vi deg å ta en realkompetansevurdering hos utdanningsetaten i det fylket du tilhører. Du kan lese mer om dette her.

Kurset går over et semester med 1 samling som holdes sentralt i Oslo. Samlingen er knyttet til helg(lørdag og søndag 10-16.).

På dette kurset får du opplæring i programfagene du trenger for å bli tannhelsesekretær. Du får i tillegg god trening i å svare på eksamensoppgaver. Du deltar på vår informative og hyggelige samling og får tilgang til vår flotte portal sammen med andre deltagere som ønsker autorisasjon.

Utdanningen tar for seg tre hovedområder:

  • Helsefremmende arbeid:
    Det gir nødvendig kunnskaper om anatomi, fysiologi og sykdomsutvikling knyttet til tann- og munnhelse og sammenhengen mellom levevaner og tann- og munnhelse. Du lærer også om smittevern, førstehjelp, håndtering av kjemiske stoffer og miljøhygienisk avfall.
  • Kommunikasjon og samhandling:
    Den gir nødvendig kunnskap om hvordan du møter pasienter, pårørende og samarbeidspartnere på en profesjonell måte.
  • Yrkesutøvelse:
    Det gir deg nødvendige kunnskaper som gjør at du som tannhelsesekretær .kan ,utføre administrative oppgaver på klinikken og legge til rette for og assistere ved munn- og tannbehandlinger. Du får også kunnskap om det regelverket som regulerer tannhelsetjenesten, om laboratoriearbeid, dental røntgen, planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering av arbeidsoppgaver i tråd med pasientenes behov og gjeldende regelverk.

Eksamen?

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i felles programfag. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt på den videregående skolen du melder deg opp til eksamen på.

I disse tre fagkodene er alle hjelpemidler tillatt. Med unntak er åpent Internett, samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre.

De har tre skriftlige eksamener – eksamen i alle programfagene.
Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning i. Du må selv melde deg opp til eksamen via www.privatistweb.no eller ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt.
Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis i januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato for oppmelding, eksamensdato og pris på eksamen får du ved å kontakte Opplæringsetaten i hjemfylket ditt.
Dersom du har fem års generell yrkespraksis behøver du ikke å ta eksamen i kroppsøving Vg3. Formelt fritak må søkes fra skolen hvor du går opp til eksamen som privatist.

Programfagene du skal ha eksamen i :

Helsefremmende arbeid – Vg3 Tannhelsesekretær
Kommunikasjon og samhandling – Vg3 Tannhelsesekretær
Yrkesutøving Vg3 Tannhelsesekretær

Autorisasjon

Når du har bestått eksamen, kan du søke om autorisasjon som tannhelsesekretær. Det finner du utfyllende informasjon om her
Hvordan søke en realkompetansevurdering kan du lese mer om her

Spørmål?

Kontakt oss for en uformell prat: 45 48 69 69 / 22 99 94 94

Tannhelsesekretærforbundet i Parat

Vi samarbeider med Tannhelsesekretærforbundet i Parat. Les mer om dette her

Dato Informasjon
1. august - 31. desember Høstsemester 2020. Kurset har en samling i perioden med frivillig oppmøte. Dato for samlingene kommer.

Kr. 14.990,-

Påmelding skjer via skjemaet nedenfor eller på telefon 22 99 94 94

Påmeldingsskjema


Tilbake til kursoversikt

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev