Lenas Helsepersonell

Lenas HelsePersonell

 

Bemanningsbyrå

Lenas helsepersonell AS er Norges eldste vikarbyrå innen utleie av helsepersonell. Bemanningsbyrået har vært i markedet i mer enn 15 år og har særlig spesialisert seg på utleie av helsesekretærer.

Cefalon samarbeider med Lenas HelsePersonell, slik at sammen kan tilby godt opplært og dyktig personell.

Mer informasjon om Lenas helsepersonell finner du på: http://www.lenas.no/

lenas-helsepersonell-web-logo

Journalskriving

Lenas helsepersonell tilbyr ekstern skriving av pasientjournaler til sykehus, privatpraktiserende leger og veterinærer. De har levert ekstern skriving fra tale til tekst siden 2005.

De største kundene er:
Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Statens Senter for Epilepsi, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, Harstad og Narvik, Sykehuset Østfold Fredrikstad og Moss og Nordlandsykehuset Bodø.

Mer informasjon om ekstern journalskriving finnes på hjemmesiden til Lenas Helsepersonell:

http://www.lenas.no/tjenester/ekstern-skriving