System X

Elektronisk pasientjournal for legekontor, spesialister og klinikker

Dette er et dataprogram som er utviklet for helsepersonell som jobber i blant annet primærhelsetjenesten. Programmet har følgende nøkkelfunksjoner:

 • Kjernejournal
 • XLab -avansert laboratoriemodul
 • Integrert E-reseptmodul (DRUID)
 • Integrasjon mot betalingsautomater
 • Integrasjon mot talegjenkjenning fra Max Manus
 • Elektronisk sending av legeerklæring
 • Den Gode Henvisning
 • Elektronisk rekvirering av laboratorieprøver
 • Elektronisk røntgenrekvisisjon
 • Registrering og rapportering av NPR-data
 • SYSVAK (innsending av vaksineringsinformasjon)
 • Fastlegepasientliste (elektronisk overføring)
 • Time- og reseptbestilling m.m. via SMS, online og app
 • Pasientregnskapsmodul med autotakster og enkel resending av korrigert trygdeoppgjør
 • Har borger frikort (frikortspørring)
 • Pasienttransport (elektronisk rekvirering)
 • KID-nummer og OCR-innlesing fra fil for automatisk registrering av betalte giroer
 • Percentilskjema (markedets mest avanserte basert på WHO-data)
 • Pandemifunksjon (hent risikopasienter med et tastetrykk)
 • Automatisk oppdatering av medisin og refusjonsliste
 • Ny, funksjonsrik audiometrimodul
 • Automatisk oppdatering av NHNs adresseregister
 • PLO-meldinger
 • Historikk og journalføring i laboratoriesigneringsbildet
 • Sammenstilling av legemidler
 • Reisevaksine
 • Smittevernmodul
 • Helsestasjon (til pilotering)
 • Enkel BHT-modul

Vi har kurs for helsepersonell i dette journalsystemet.

Gå til Kurs i System X – journalsystem