Om Cefalon

Litt info om Cefalon

Cefalon AS er et datterselskap av Lenas HelsePersonell AS. Det består av to avdelinger. Den ene avdelingen holder kurs for helsepersonell. Den andre avdelingen utfører skrivetjenester.

Vi tilbyr korte praktiske kurs som fører til at flere helsepersonell kommer ut i jobb på legekontor eller sykehus.

Cefalon AS ble opprettet i 2014 av Lena M Owrum Vonka. Hun startet Lenas HelsePersonell AS for 17 år siden. Lenas HelsePersonell og Cefalon samarbeider om å sette opp
kurs som er tilpasset arbeidsmarkedet i helsesektoren.

Visste du forresten at navnet Cefalon kommer fra greske enkefalos som betyr hjerne?

Menneskene du møter

Daglig leder:
Lena Maria Owrum Vonka

Lena startet opp bemanningsbyrået Lenas HelsePersonell for 17 år siden. Hun er selv utdannet helsesekretær og har lang erfaring med utleie av personell til helsevesenet.
Lena er en kreativ person som er opptatt av å skape. Å hjelpe mennesker med å få en bedre hverdag, er en av Lenas drivkrefter i det daglige arbeidet.

Fagansvarlig:
Kristin Høghjelle

Kristin er utdannet helsesekretær, og har 15 års arbeidserfaring med laboratoriearbeid fra legekontor. Hun er også sensor og lærer på private og offentlige skoler.

Våre instruktører:
Annelise Waka

Annelise Waka har jobbet mange år som kontorleder både på Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet sykehus. Hun har vært med på innføring av DIPS på sykehus og jobbet i DIPS-forvaltningen
med bl.a. prosjekter som innføring av digital diktering, skanning og elektronisk arbeidsflyt. Hun har undervist medisinske sekretærer i epikriseskriving, og lang erfaring i bruk av DIPS.

Ragnhild Boye

Ragnhild er utdannet Bioingeniør og har skrevet boken ”Laboratoriearbeid for helsesekretærer”. Hun har 12 års arbeidserfaring fra Ullevål sykehus som bioingeniør,
10 års erfaring fra legekontor, og har totalt 25 års erfaring som lærer innen helsefag.