Skal du omskolere deg eller øke din kompetanse?

Våre kurs

Våre kurs er korte og relevante. Vi kjenner til behovene for kompetanse hos sykehus og legekontor da vi formidler mange vikarer og kontakter ut i jobb. Kursene er tilpasset dette og er hele tiden oppdaterte og følger markedstrendene. Når det gjelder undervisningen tar vi hensyn til hvilket nivå du er på, men enkelte kurs kan kreve at du har litt erfaring. Hvis du er usikker på om du kan delta på de ulike kursene så ta kontakt med oss på telefon eller via vårt kontaktskjema så skal vi veilede deg.

For deg som allerede er i jobb og trenger å blir tryggere i din rolle så kan kanskje disse kursene våre det du nettopp har behov for, eller at du tenker på å omskolere deg til nye arbeidsoppgaver.

 

Jobbmuligheter
Av og til er det ikke så mye som skal til for å komme ut i jobb, vi eies av Lenas HelsePersonell som formidler helsepersonell til legekontor og sykehus. Du finner mer informasjon om dette på vår hjemmeside www.lenas.no Det betyr at ved å ta våre kurs så vet vi at du er kvalifisert for ulike jobber, men vi påpeker at det er ikke noen sammenheng mellom kurs og direkte ut i jobb.

lenas-helsepersonell-web-logo

Støtteordninger

For de som er organisert i Delta så kan deres medlemmer søke Delta om stipend mer om dette finner du på Delta sine hjemmesider eller på Norsk Helsesekretærforbund.  www.nhsf.no

Norsk Helsesekretær forbund

NAV har ulike støtteordninger for deg som skal omskolere deg eller er arbeidsledig. Vi ber deg kontakte din saksbehandler eller oss for å søke råd.