Skrivetjenester – tale til tekst

 Fra tale til tekst

Viste du at vi leser inn 7 ganger raskere enn det vi skriver. Vi har mange års erfaring med å skrive lydfiler til tekstdokumenter . Cefalon tilbyr skrivetjenester for blant annet veiledere, forfattere, rettssaker, departementer og takstmenn.

Har du vurdert å sette bort din notater til en ekstern partner. Vi har en egen skrivestue med en rekke meget godt kvalifiserte sekretærer som har lang erfaring med å skrive etter lydopptak. Les inn din lydfiler 24/7 vi er bemannet til å håndtere ulike oppdrag.

Caretalk-illistrasjon

Vi tilbyr også ekstern journalskriving gjennom Lenas helsepersonell. I hovedsak er dette skriving av pasientjournaler til sykehus og privatpraktiserende leger. Lenas helsepersonell har levert ekstern skriving siden 2005. Les mer om journalskriving på Lenas.no.

Mer om vår skrivetjeneste:

Eksempler på dokumenter vi skriver:

  • Intervjuer i forbindelse med spørreundersøkelser
  • Gjennomgang av dokumentasjon av befaringer
  • Hele kongresser og seminarer
  • Avhør
  • Taler
  • Foredrag

Vi kan tilby tekniske løsninger som garantert dekker dine behov, enten informasjonen er sensitiv eller ikke. Vi samarbeider også med selskaper som kan tilby markedets beste dikteringsløsninger.

Hvordan fungerer tjenesten?

http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=5384&categoryID=8

cefalon1_JPG

Du dikterer informasjonen som ønskes nedskrevet. Vi mottar lydfilene, skriver ned det som er diktert til et tekstdokument og sender det tilbake til deg. Dersom du ønsker at vi skal gjøre etterarbeid med de nedskrevne diktatene – som for eksempel å sende brev, notater, gjennomganger e.l til andre, kan vi også gjøre dette. Vi tar hele jobben.

Ønsker du mer informasjon om vår skrivetjeneste, ta kontakt for en uforpliktende samtale.

skrivetjenester@cefalon.no