Transkribering

Vårt søsterselskap Wordtec AS tilbyr transkribering for bedrifter som ønsker lydfiler omgjort til renskrevet tekst via diktafon. Det er tidsbesparende å benytte våre dyktige transkribenter! Vi har over 10 års erfaring med overføring av lyd til tekst, da gjerne i forbindelse med:

  • Intervjuer
  • Avhør
  • Forskningsprosjekter
  • Granskninger
  • Taler
  • Andre opptak

Vi skriver lydfiler i alle formater. Det kan enten sendes på mail, minnepinne eller Dropbox. Vi kan også hente materialet for dere. Vi samarbeider tett med våre kunder for å skreddersy løsninger etter dine behov.

Mange av våre opptak inneholder sensitiv informasjon. Der har vi gode rutiner for måten dette håndteres på. Våre ansatte er alle underlagt taushetsplikt.

Priser:

Fastpris

Vi kan tilby en fast forutsigbar pris på transkribering av lydfilene. Vi fakturerer da ut fra hvor lang lydfilen er, uavhengig av hvor lang tid vi bruker på å transkribere den.

Dersom vi eksempelvis mottar en lydfil på 30 minutter, vil vi fakturere 30 minutter *60 sekunder i minuttet = 1.800 sekunder. Sekundprisen vil variere avhengig av hvor kompleks lydfilen er.

Timepris

Timepris innebærer at vi fakturerer per time som brukes på transkriberingen. Ved bruk av dette alternativet vet vi ikke hva prisen vil bli på forhånd.

Hvor mange timer som brukes til transkribering vil blant annet avhenge av hvor godt lydopptaket er, antall deltakere i lydfilen og temaets kompleksitet. En time lyd tar normalt mellom 4-6 timer å skrive for en transkribent.

Ønsker du å benytte denne tjenesten kan du ta kontakt med Wordtec her