Transkribering

Vi tilbyr skriving av alle mulige lydopptak som er fra tale til tekst. Vi har mange års erfaring via Lenas HelsePersonell med å skrive lydfiler etter diktafon. Vi skriver følgende:

  • Intervjuer
  • Avhør
  • Forskningsprosjekter
  • Granskninger
  • Taler
  • Andre opptak

Vi skriver lydfiler i alle formater. Det kan enten sendes på mail, minnepinne eller Dropbox. Vi kan også hente materialet for dere.

Mange av våre opptak inneholder sensitiv informasjon. Der har vi gode rutiner for måten dette håndteres på. Våre ansatte er alle underlagt taushetsplikt.

Prisene er enten per time eller per lydfil sekund.

Ønsker du å benytte denne tjenesten kan du ringe Lena på 90917616 eller sende en forespørsel til lena@cefalon.no