Vilkår

Ved påmelding til våre kurs via Cefalon AS, bekrefter du å ha lest og akseptert følgende vilkår for påmeldingen:   

Selger

Cefalon AS, org.nr: 913 894 030, Pilestredet 17, 0164 Oslo, post@cefalon.no, tlf.: 22 99 94 99

Angrerett 

Når du melder deg på kurs via Cefalon AS sin nettside, har du angrerett. Angrerett vil si at du har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager etter påmelding uten å oppgi årsak. Ønsker du å benytte deg av angreretten, må du underrette Cefalon AS på en utvetydig måte om din beslutning. Du kan benytte skjemaet som du finner ved å trykke på linken nedenfor.

Angrerettskjema

Dersom angrefristen din utløper etter kursstart, og du velger å benytte deg av angreretten, må du betale kursavgift for tilbudt undervisning frem til mottatt beskjed om din beslutning. Den tiden du har deltatt på kurs i angrerett-perioden, må du derfor betale for. 

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Du har som standard fra Forbrukertilsynet 3 års reklamasjonsfrist. Eventuelle kanselleringer og reklamasjoner må sendes skriftlig til post@cefalon.no»

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Avmelding/Avbrudd

Avmelding inntil 14 dager før kursstart skjer gebyrfritt. Avmelding senere enn 14 dager før kursstart, belastes med full kursavgift, med mindre angreretten fremdeles gjelder. Avmelding må skje skriftlig på mail til post@cefalon.no Det anses ikke som en avmelding å gi beskjed til lærer, ringe oss, sende en mail uten utfylt angrefristskjema eller å la være å møte på kurset. Kursavgiften må i slike tilfeller betales i sin helhet.  

Force majeure 

Dersom det oppstår en alvorlig og uforutsett hendelse (force majeure) som gjør det umulig for deg å starte på eller fullføre kurset, kan du melde deg av. Force majeure må dokumenteres og kursavgiften avregnes fram til vi mottar dokumentasjon. Avregningen utgjør minimum 25 % av kursavgiften.   

Betaling 

Kurset må være betalt før oppmøte og ved bestilling. Dersom ikke annet er oppgitt i kursomtalen, kommer utgifter til bøker, materiell og eventuell eksamensavgift i tillegg til kursavgiften. Alle priser er oppgitt i norske kroner. Alle våre kurs er unntatt moms.

Betaling med Faktura
Ved betaling med faktura samarbeider vi med Svea Bank AB, filial i Norge. For å betale med faktura må du angi ditt personnummer eller organisasjonsnummer. Det vil da bli foretatt en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger.

Samtlige faktura er overdratt til Svea Bank AB, filial i Norge sin eiendom, og befriende betaling skal kun skje til Svea Bank AB, filial i Norge.
Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager. Ved for sen betaling påløper purregebyr iht. gjeldende satser, og forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Betaling med Delbetaling
Gjennom vårt samarbeid med Svea Bank AB, filial i Norge kan du inngå en kontokredittavtale og dermed delbetale ditt kjøp. Kredittiden velger du ved å krysse av for det kampanjealternativet som passer for deg. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst, innen forfall.
For å betale med delbetaling må du angi ditt personnummer, det vil da bli foretatt en kredittsjekk. Forutsetningen for å delbetale kjøpet er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger.

Eksempel på effektiv rente ved kjøp på 10 000 kr, løpetid 12 måneder, 0% rente, etableringsgebyr 195 kr, termingebyr 45 kr: 14,40%
Har du spørsmål kan du ringe 73 93 06 70 for mer informasjon.
Allmenne vilkår finner du her.
Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF) finner du her.

Betaling med Kort
Betaling med kort skjer i henhold til gjeldende regler for online-betaling. Vi benytter Svea Bank AB sin PCI-DSS-sertifiserte kortbetalingsløsning.
Vi aksepterer følgende kort: Visa, MasterCard, XXX, XXX. Pengene reserveres på din konto ved ordretidspunktet.
Alle transaksjoner sendes sikkert og kryptert via SSL (Secure Sockets Layer). Ingen kortnummer lagres. Vi benytter den seneste sikkerhetstandarden for betalinger på nett, 3D-Secure, en standard innført av Visa og MasterCard med formål å identifisere kortholder ved kjøp på internett.
Svea tilgjengeliggjør betaling med Vipps via vår Svea Checkout. Betaling utføres via Vipps sin egen app for betaling, med de betalingsvalg som er tilgjengelig der for den enkelte bruker.

Øvrig informasjon
For mer informasjon om netthandel vises det til: http://www.forbrukerradet.no/dine-rettigheter/netthandel

Deltakerens undersøkelses- og opplysningsplikt 

For å lykkes med kurs er det viktig at du setter deg inn i all relevant informasjon som sendes ut fra oss. Det kan være studieopplegg og administrative forhold.  Du plikter å informere Cefalon AS skriftlig om endringer i navn, adresse, e-post og telefonnummer. Uten korrekt kontaktinformasjon risikerer du at viktig informasjon og beskjeder ikke mottas.  

Endringer og forbehold 

Cefalon AS har rett til å gjøre endringer i bestemmelser som gjelder å endre kursopplegg, studieplaner, lærekrefter, studieavgift med mer. Cefalon AS har rett til å avlyse kurs som ikke har tilstrekkelig antall påmeldte, eller ved andre uforutsette forhold som gjør gjennomføringen vanskelig. Cefalon AS  tar forbehold om eventuelle trykk og skrivefeil i kursinformasjonen, kursbeskrivelser og annen dokumentasjon som gjelder for det enkelte kurset. 

Levering

Kurset blir tilgjengelig kun ved oppstart av kurset.

Kopiering

Videreformidling eller bruk, herunder å foreta endringer i eller tilpasninger av kurset og tilhørende studiemateriell, er ikke tillatt. Alt studiemateriell er beskyttet av Åndsverksloven. Det er ikke tillatt å ta kopier i noen form, elektronisk eller på papir, i den hensikt å videreformidle dette til utenforstående.  

Personopplysningsloven 

Når du bestiller kurs via våre nettsider, blir du automatisk lagt inn i vår kundebase. Cefalon AS følger reglene om oppbevaring av persondata, i henhold til Personopplysningsloven. Vi vil ikke formidle informasjon om våre kunder videre til andre. Du kan få innsyn i hvilken informasjon som er registrert om deg ved å henvende deg til oss.