Salgsbetingelser – Cefalon AS

Fakturering og kreditt-tid:
Som hovedregel er kreditt-tid fakturadato 7 dager.

Kursbestillinger:
Som hovedregel faktureres deltakelse til kurs ved påmelding.
Rabatterte bestillinger faktureres umiddelbart.
Bestillinger er bindende ved påmelding, men vi tilbyr følgende fleksibilitet:
Ved sykdom hos kunde, eller andre forhold utenfor vår kontroll, gir ikke rett til refusjon, men deltager kan delta på neste ledige kurs.
Ved bestillinger via bedrift, kan andre ansatte i bedriften fritt overta påmeldingen ved sykdom eller andre heftelser.

Cefalon AS kan ved for eksempel lav deltakelse, sykdom hos kursleder, eller andre forhold utenfor vår kontroll, avlyse kurs.
Cefalon AS står ikke ansvarlig for deltakernes mer-omkostninger i slike tilfeller, for eksempel flybilletter eller hotellopphold.

Deltakerne har ikke krav på full refusjon av kursavgiften men kan tilgodeses med en tilgodelapp til senere kurs, tilsvarende kursavgiften på det aktuelle kurset som avlyses.

Innkrevings- og inkassorutiner:
På grunn av for mange sene innbetalinger har vi funnet det nødvendig å innføre strengere innkrevingsrutiner fra og med 1. oktober 2018. Vi håper dette ikke medfører ulempe for våre kunder, og presiserer at ingen kunder som betaler til forfall vil merke disse endringene.

Fordringer som ikke er betalt 14 dg etter forfall vil motta inkassovarsel. Deretter vil kravet automatisk bli overført til inkasso etter nye 14 dager. Ved forsinket betaling beregnes det 2% forsinkelsesrente pr. måned, fra opprinnelig forfallsdato.

Ved betalingsproblemer:
Får du betalingsproblemer må dette meddeles oss snarest. Jo tidligere vi får beskjed, desto lettere vil det være å få gjennomslag for en betalingsutsettelse eller en nedbetalingsplan.

Inkasso:
Saker blir sendt til inkasso automatisk etter reglene gitt over. Det vil i praksis si minst 14 dager etter opprinnelig forfall. Henvendelser til oss om ytterligere betalingsutsettelse når saken allerede er sendt til inkasso vil ikke bli realitetsbehandlet. Vi ønsker ikke å påføre våre kunder ulemper, men kan heller ikke akseptere og finansiere fordringer utover de reglene som er beskrevet over.

Skulle du ha spørsmål rundt dette:
Ta kontakt med oss på : post@cefalon.no