Hvordan få autorisasjon som helsesekretær?

For å få autorisasjon som helsesekretær må du gå Helsesekretærlinjen på videregående skole i ditt fylke. Det er et 3-årig løp som gir autorisasjon etter endt eksamen.

Er du medisinsk sekretær, legesekretær eller tilsvarende kan du likevel få autorisasjon. Da kan vi i Cefalon AS hjelpe deg med det.

Det første du må gjøre er å få dine vitnemål og attester vurdert av voksenopplæringen (VO) i ditt fylke.

Voksne med rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring har rett til å bli realkompetansevurdert.

Realkompetanse defineres som «den formelle, ikke-formelle og uformelle kompetansen den voksne har». Når denne kompetansen skal vurderes, blir den vurdert opp mot kompetansemål i fag i grunnskolen eller i videregående opplæring. Realkompetansevurdering tar utgangspunkt i fagets læreplan og kompetansemålene i den.

Det første du må gjøre er å få dine vitnemål og attester vurdert av voksenopplæringen i ditt fylke.

Bor du i Oslo:

Søker du via https://sinsen.oslovo.no

Bor du i en av de resterende fylkene:

Søker du via www.vigo.no

Skjema «realkompetansevurdering i fag i videregående opplæring» fylles ut og attester og vitnemål legges ved. Du vil bli innkalt til et møte og/eller få en skriftlig tilbakemelding av hva du trenger for å bli autorisert.

Når du har fått tilbakemelding fra ditt lokale voksenopplæringskontor kan vi hjelpe deg med det du mangler. Vg3 Helsesekretær kan du ta hos oss på nett og 4 samlinger i løpet av 2 semestre.

De praktiske kursene for å gå opp til tverrfaglig eksamen kan du også ta hos oss. Vi har blant annet laboratoriekurs, skriftestuekurs, datakurs og eksamensforberedende kurs.

Se alle våre kurs her

For mer informasjon kan du ta kontakt med Susann Nysether på telefon 45 48 69 69 eller mail susann@cefalon.no

Les mer om kursene og påmelding her

Du kan lese mer om hva en helsesekretær er her