Hvordan få autorisasjon som helsesekretær?

For å få autorisasjon som helsesekretær må du i utgangspunktet gå Helsesekretærlinjen på videregående skole. Det er et 3-årig løp som gir autorisasjon etter endt eksamen.

Er du medisinsk sekretær, legesekretær eller har jobbet i over 5 år som sekretær på et sykehus eller legekontor kan du likevel få autorisasjon. Da kan vi i Cefalon AS hjelpe deg med det.

Det første du må gjøre er å få dine vitnemål og attester vurdert av voksenopplæringen (VO) i ditt fylke.

Voksne med rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring har rett til å bli realkompetansevurdert.

Realkompetanse defineres som «den formelle, ikke-formelle og uformelle kompetansen den voksne har». Når denne kompetansen skal vurderes, blir den vurdert opp mot kompetansemål i fag på grunnskolen eller i videregående opplæring. Realkompetansevurdering tar utgangspunkt i fagets læreplan og kompetansemålene i den.

Det første du må gjøre er å få dine vitnemål og attester vurdert av voksenopplæringen i ditt fylke.

Bor du i Oslo:

Søker du via https://sinsen.oslovo.no

Bor du i en av de resterende fylkene:

Søker du via www.vigo.no

Skjema «realkompetansevurdering i fag i videregående opplæring» fylles ut og attester og vitnemål legges ved. Du vil bli innkalt til et møte og/eller få en skriftlig tilbakemelding av hva du trenger for å bli autorisert Helsesekretær.

Når du har fått tilbakemelding fra ditt lokale voksenopplæringskontor kan vi hjelpe deg med det du mangler. Vg3 Helsesekretær kan du ta hos oss på nett med 3 samlinger i løpet av 1 semester

De praktiske kursene for å gå opp til tverrfaglig eksamen kan du også ta hos oss. Vi har blant annet skreddersydde laboratoriekurs, skriftestuekurs, datakurs mm.

Se alle våre kurs her

NYHET!
Nå har vi startet med et utdanningsløp for deg som har lyst til å bli Helsesekretær uten helsefaglig bakgrunn. Studiet går over to semestre, og har mye praktisk laboratoriearbeid under begge semestre. Les mer om studie her

For mer informasjon kan du ta kontakt med oss på telefon 22 99 94 94 eller mail post@cefalon.no

Les mer om kursene og påmelding her

Du kan lese mer om hva en helsesekretær er her