Hvordan få autorisasjon som helsesekretær?

For å få autorisasjon som helsesekretær må du i utgangspunktet gå Helsesekretærlinjen på videregående skole. Det er et 3-årig løp som gir autorisasjon etter endt eksamen.

Er du medisinsk sekretær, legesekretær eller har jobbet i over 5 år som sekretær på et sykehus eller legekontor kan du likevel få autorisasjon. Da kan vi i Cefalon AS hjelpe deg med det. Vi har også opplæring for deg som ikke har helsefaglig bakgrunn.

Det første du må gjøre er å få dine vitnemål og attester vurdert av voksenopplæringen (VO) opplæringskontoret i ditt fylke.

Voksne med rett til grunnskoleopplæring, og videregående opplæring har rett til å bli realkompetansevurdert.

Realkompetanse defineres som «den formelle, ikke-formelle og uformelle kompetansen den voksne har». Når denne kompetansen skal vurderes, blir den vurdert opp mot kompetansemål i fag på grunnskolen eller i videregående opplæring. Realkompetansevurdering tar utgangspunkt i fagets læreplan og kompetansemålene i den.

Det første du må gjøre er å få dine vitnemål og attester vurdert av voksenopplæringen i ditt fylke.

Bor du i Oslo:

Søker du via https://sinsen.oslovo.no

Bor du i en av de resterende fylkene:

Søker du via www.vigo.no

Skjema «realkompetansevurdering i fag i videregående opplæring» fylles ut og attester og vitnemål legges ved. Du vil bli innkalt til et møte og/eller få en skriftlig tilbakemelding av hva du trenger for å bli autorisert helsesekretær.

Når du har fått tilbakemelding fra ditt lokale voksenopplæringskontor kan vi hjelpe deg med det du mangler.

Vi kan da tilby: Vg3 Helsesekretær hos oss på nett med 3 samlinger i løpet av et semester. Sjekke her.
I tillegg til det trenger du erfaring i laboratoriearbeid. Der har vi laget et skreddersydd kurs som passer perfekt til eksamen du skal opp til. Det kan du lese om her.
Du kan også ta dette studiet over et år hvor du går fysisk på skolen vår. Det er for deg som ikke har jobbet i helsesektoren fra før eller heller ønsker å møte fysisk til undervisningen. Studiet følger vanlig skoleår med oppstart i august. Det er mye praktisk laboratoriearbeid i begge semester. Sjekk studiet her. 

Vi har også andre kurs blant annet skreddersydde laboratoriekurs, skriftestuekurs, datakurs mm.

Se alle våre kurs her

For mer informasjon kan du ta kontakt med oss på telefon 22 99 94 99 eller mail post@cefalon.no

Les mer om kursene og påmelding her

Du kan lese mer om hva en helsesekretær er her