Våre laboratoriekurs

Vi har flere ulike laboratoriekurs/skiftestuekurs med følgende oppsett:

Labkurs 1 (Laboratoriekurs) er et kurs på 3 dager av totalt 18 timer. Kurset går fra fredag til søndag 09:00-15:00. Vi har 4 slike kurs i året. Kurset er praktisk rettet og for deg som skal jobbe på for eksempel legekontor. Du får ikke opplæring i skiftestue på dette kurset. Det er et intensivt kurs med svært gode instruktører. Les mer om kurset her

Labkurs 2 (Praksis for helsesekretærer og medisinske sekretærer) er et kurs på 60 timer. Det er kurs for deg som er utdannet helsesekretær eller medisinsk sekretær, men ikke har jobbet i yrket på noen år eller ingen erfaring fra yrket etter endt studie. Annet helsepersonell kan også ta kurset. Kurset holdes 4 ganger i året og går over 2 uker fra 09:00-15:00. Du kan lese mer om kurset her

Labkurs 3 (Laboratoriearbeid til tverrfaglig eksamen helsesekretær) Dette er et kurs som går over 15 uker hver tirsdag fra 17.00-21.00. Det er tilpasset elever som skal opp til tverrfaglig eksamen for helsesekretærer. Det består av teori og praksis, med mest fokus på praktiske øvelser. Det er grunnleggende innføring i labarbeid. Du blir svært godt rustet for å ta den tverrfaglige eksamen etter å ha gjennomført dette kurset. Kurset går 2 ganger i året. Høst og vår. Du kan lese om det her

Vi har også separate venøs- og skiftestuekurs:

Våre venøskurs:

Venøskurs: Venøs blodprøvetaking helg er et kurs som går over 2 dager, lørdag og søndag eller over 2 kvelder. Da får du opplæring i å utføre venepunksjon og trener på dette på kunstig arm og på hverandre. Du kan lese mer om det her

Våre skiftestuekurs:

Skiftestuekurs 1: Skiftestue er et kurs som går over 3 dager fra fredag til søndag. Det passer fint for deg som skal bli medisinsk sekretær og mangler skiftestuedelen. Det passer også for andre som ønsker å lære seg skiftestuearbeid. Det er mye praktisk øvelse, men også noe teori. Det går fra kl. 09:00-15:00. Vi har 4 slike kurs i året. Du kan lese om kurset her

Skiftestuekurs 2: Dette er samme kurs som over, men det går mandag til onsdag fra 09:00-15:00. Dette passer for deg som skal bli medisinsk sekretær eller tilsvarende. Vi har 4 slike kurs i året. Du kan lese mer om det her

Link til alle laboratorie-relaterte kurs hos oss finner du ved hver beskrivelse av kurset.

Les Line sin anmeldelse i bilde under: