Personvernerklæring

Personvernerklæring for Cefalon AS

Målet vårt er at du alltid skal føle deg trygg og ha tillit til oss, ved at vi håndterer personopplysningene dine med respekt og lar deg ha kontroll over dem.

Vi har gjort vårt beste for å forklare dette på en kortfattet og enkel måte. Hvis du skulle ønske mer informasjon eller du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på telefon 22 99 94 92

Behandlingsansvarlig

Det er Cefalon AS som har det overordnede ansvaret for behandling av personopplysningene. Cefalon AS har organisasjonsnummer 913 894 030.

Behandlingens formål

Personopplysninger benyttes av Cefalon AS til å administrere kundeforhold, til fakturering, bestillinger, utsendelse av kursmateriell, kursbevis o.l., og i øvrige sammenhenger der Cefalon AS må vite hvem vi har kontakt med.

Lagring og bruk av personopplysninger

Cefalon AS innhenter og lagrer personopplysninger gjennom våre nettjenester, bare i den utstrekning du er blitt underrettet om og har godkjent. Vi bruker navn og e-post i forbindelse med utsendelse av våre nyhetsbrev og til å fakturere for kursene. Disse personopplysninger (navn, adresse, e-postadresse etc.) vil bli lagret i våre eller våre underleverandørers databaser.

I noen tilfeller lagres personopplysningene på servere hos underleverandører. I slike tilfeller vil du få konkret informasjon om det i tilknytning til den enkelte behandling.

Cefalon AS benytter kun personopplysninger til det som lovverket setter rammer for og det som vi på forhånd har informert deg om. Tilsvarende etter skriftlige samtykke.

Utlevering av personopplysninger

Informasjon du sender fra deg, for eksempel via skjema på nettstedet, blir kun brukt i den sammenheng de er ment å brukes. Slike data vil bare videreformidles til tredjepart der det trengs for å tilby tjenesten eller er ledd i betalingsinnkreving eller regnskapsbehandling, eller dersom du har samtykket til dette. Vi vil ikke selge dine kundedata til andre.

Vi skal ikke selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art om deg, til tredjepart uten at du har samtykket til dette.

Vi deler personopplysninger med andre selskaper som Cefalon AS er direkte eller indirekte kontrollert av. Du samtykker også med dette i å motta eposter fra morselskapet Lenas HelsePersonell AS med relevant informasjon om helsesektoren. Du kan selv melde deg av mottak av slike eposter dersom du ønsker det.

Lagring av personopplysninger

Opplysningene lagres så lenge som det er nødvendig for å tilby tjenestene og administrere kundeforholdet, eller for å oppfylle lovpålagte plikter. Du kan som kunde reservere deg mot elektronisk markedsføring, ta i så fall kontakt med oss.

Innsyn i personopplysninger

Du kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger Cefalon AS  har om deg, hva opplysningene skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel opplysninger i datasystemer og i papirarkiver.

Sletting av personopplysninger

Alle opplysninger som er innsamlet etter et skriftlig samtykke kan du når som helst få slettet. Opplysninger som er innhentet med hjemmel i lov kan normalt ikke bli slettet. Ta kontakt med oss om du har spørsmål om sletting.

Rett til retting av personopplysninger

Etter personopplysningslovens regler har du som kunde rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysningene vi har om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet.

Sikring av personopplysningene

Vi har etter lovverket ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.

Vi revurderer våre rutiner periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke er fulgt, følges dette grundig opp.