Webinar for ledere på sykehus

kurs for deg som er leder på sykehus En leders hverdag på sykehus er fylt med mange ulike oppgaver, med mye krevende prioriteringer som er utfordrende. Grunnlaget for suksess eller konflikt legges gjennom måten du kommuniserer på. Hvordan kan du sikre bedre gehør oppover i systemet og samtidig få egne medarbeidere med på laget? Hva [...]

DIPS pasientjournalsystem for kontorpersonell (kveld)

Dette kurset passer for deg som har et mål om å jobbe på sykehus som sekretær på sengepost, poliklinikk eller ekspedisjon med DIPS.

Kurs i Hove Total journalsystem – Tidligere System X

Har du tenkt å jobbe på et legekontor? Vi holder kurs i journalsystemet PasientSky.