DIPS pasientjournalsystem for kontorpersonell (kveld)

Dette kurset passer for deg som har et mål om å jobbe på sykehus som sekretær på sengepost, poliklinikk eller ekspedisjon med DIPS.

Kurs i System X – journalsystem

Har du tenkt å jobbe på et legekontor? Vi holder kurs i journalsystemet System X.