Autorisasjon som helsesekretær

Hvordan få autorisasjon som helsesekretær?

For å få autorisasjon som helsesekretær må du gå Helsesekretærlinjen på videregående skole i ditt fylke. Det er et 3-årig løp som gir autorisasjon etter endt eksamen.
Er du medisinsk sekretær, legesekretær eller tilsvarende kan du likevel få autorisasjon. Da kan vi hjelpe deg med det.
Det første du må gjøre er å få dine vitnemål eller attester vurdert av voksenopplæringen (VO) i ditt fylke.
Voksne med rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring har rett til å bli realkompetansevurdert.

Realkompetanse defineres som «den formelle, ikke-formelle og uformelle kompetansen den voksne har». Når denne kompetansen skal vurderes, blir den vurdert opp mot kompetansemål i fag i grunnskolen eller i videregående opplæring. Realkompetansevurdering tar utgangspunkt i fagets læreplan og kompetansemålene i den.

Det første du må gjøre er å få dine vitnemål og attester vurdert av voksenopplæringen i ditt fylke.

Bor du i Oslo:Søker du via https://sinsen.oslovo.no

Bor du i en av de resterende fylkene:

Søker du via www.vigo.no

Skjema «realkompetansevurdering i fag i videregående opplæring» fylles ut og attester og vitnemål legges ved. Du vil bli innkalt til et møte og/eller få en skriftlig tilbakemelding av hva du trenger for å bli autorisert.

Når du har fått tilbakemelding fra ditt lokale voksenopplæringskontor kan vi hjelpe deg med det du mangler. Vi tilbyr nå Vg3 helsesekretær på nett og med 3 samlinger på et semester

De praktiske kursene for å gå opp til tverrfaglig eksamen tar du også hos oss. Vi har laboratoriekurs, skriftestuekurs, datakurs og eksamensforberedende kurs.

For mer informasjon kan du ta kontakt med Lena Vonka på telefon 90917616 eller mail lena@lenas.no

Les mer om kursene og påmelding her

Du kan lese mer om hva en helsesekretær er her

Skal du ta eksamen Vg3 Helsesekretær som privatist?

Når du melder deg opp som privatist, så er det sikkert mye du lurer på rundt eksamen.
F. eks. : Hvordan melder jeg meg opp? Hva koster det? Når er eksamen? Hvordan fungerer eksamen? Forberedelser til eksamen? Hvem kan jeg kontakte om jeg har spørsmål vedr. eksamen?

Finn svar på dine spørsmål om eksamen på udir.no

Helsesekretær ved kontorpulten