Hvordan få fagbrev som helsefagarbeider?

HVORDAN FÅ FAGBREV SOM HELSEFAGARBEIDER?
Er du pleieassistent eller ufaglært med erfaring fra helsesektoren? Ønsker du fagbrev, har minimum 5 års praksis i faget (60 måneder i 100% stilling), eller du er på vei til å skaffe deg den praksisen, så kan du gå opp som praksiskandidat.
Vi hjelper deg med kunnskapen du trenger for å bestå den tverrfaglige skriftlige eksamen. Praksis godkjennes av Fylkeskommunen før oppmelding til den praktiske fagprøven. Den praktiske prøven kommer etter den skriftlige prøven. Som praksiskandidat er du fritatt for fellesfag, men må da bestå den tverrfaglige skriftlige eksamen.

Du kan gjennomføre dette hos oss som et nettkurs med samlinger. Du får gjennomgang av pensum og lærer hvordan knytte pensum inn mot eksamensoppgaver. Da er du godt forberedt når eksamensdagen kommer.  Du får tilgang til en nettbasert læringsportal hvor pensum er grundig, men enkelt forklart. Det er også innleveringsoppgaver som vi anbefaler at du leverer inn til vurdering. Du får tett oppfølging av veileder i hele kursperioden. På samlingene vil det også være noe gjennomgang av pensum og fokus på det å skrive eksamensoppgaver.

Ønsker du å ta eksamen desember 2018 er det to fagsamlinger, i tillegg til innleveringer via nettbaserte kurset, hvor du får tett oppfølging av veileder.

Ønsker du å ta eksamen mai/juni 2018 er det fire fagsamlinger, i tillegg til innleveringer via nettbaserte kurset, hvor du får tett oppfølging av veileder.

Dette er det faglige innholdet i kurset:

HELSEFREMMENDE ARBEID

Handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. Du lærer om kosthold og fysisk aktivitet, og forebygging av livsstilssykdommer.

 

KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING

Handler om møtet mellom mennesker. Bli bevisst din egen væremåte og atferd overfor andre.

 

YRKESUTØVELSE

Handler om kravene som stilles til yrkesutøvelse, planlegging, dokumentasjon og vurdering. Regelverk og yrkesetiske retningslinjer og hvordan sette brukeren i fokus.

Helsefagarbeider i arbeid