Kurs

Cefalon AS er et selskap som leverer kurs til personell i helsesektoren.

Vi har kurs som er tilpasset yrkesgruppen helsesekretærer og medisinske sekretærer, men også annet helsepersonell. Vi har også lederkurs som er tilpasset alle yrkesgrupper som jobber med ledelse.

Kjennetegnet for oss er at vi har skreddersydde praktiske kurs som er tilpasset yrkesgruppen vi tilbyr kurs til. Vi jobber tett med markedet på hva helsepersonell trenger.