DIPS Spesialkurs i behandlingsplaner

Målgruppe Sykepleiere, vernepleiere og andre som benytter eller skal benytte behandlingsplaner i DIPS Antall timer klasseromskurs er 3.5 timer Forutsetninger Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: • 16a. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner Lenke til dette e-læringskurset blir sendt ut 1 uke før kursstart. Innhold • Basis grunnleggende teori • Opprette og revidere behandlingsplan • Individualisering og evaluering […]

7. juni

DIPS i OUS for leger med Dips-erfaring

Målgruppe For leger som kjenner DIPS fra andre sykehus enn Oslo Universitetssykehus Antall timer klasseromskurs er 2,5 timer Forutsetninger Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: • Ingen forutsetninger Innhold • Arbeidsflyt • Henvisningsbildet • Rekvirering av prøver og undersøkelser med svaroppfølging • Medisinsk koding • Resepter • Henvisninger og tilsyn

6. juni

DIPS Basiskurs sykepleie anestesi og operasjon

Målgruppe Sykepleiere på anestesi og operasjonsavdeling Forutsetninger Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: • 033a DIPS SPL anestesi og operasjon Lenke til e-læring blir sendt ut 1 uke før kursstart. Innhold • Operasjonsplan • Sengepost • Journal • Medisinsk koding • Rapporter Varighet er 2 timer.

6. juni

DIPS Basiskurs for andre behandlere

Målgruppe Sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og andre ved selvstendig poliklinikk Kurset varer i 2 timer. Forutsetninger Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: • 0. DIPS Kom i gang • 11a. DIPS Basiskurs Andre Behandlere Pol Psykiatri • 3a. DIPS Basiskurs Andre Behandlere Pol Somatikk Lenke til e-læring blir sendt ut 1 uke før kursstart. Innhold […]

6. juni

DIPS Spesialkurs i inntaksplanlegging/venteliste

Forutsetninger Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: • 009a. DIPS Basiskurs Inntaksplanlegging/ venteliste E-læringsmodulen sendes ut 1 uke før kursstart Målgruppe Alle som jobber med inntaksplanlegging og ventelister til poliklinikk og innleggelse Antall timer klasseromskurs er 2 timer Innhold • Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger • Arbeidsflyt • Henvisninger • Venteliste/ pasientliste • Journal […]

5. juni

MetaVision Basiskurs sykepleie PO/INT

Forutsetninger Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: • 105a. MetaVision Basiskurs Sykepleie Intensiv • 110a. MetaVision Spesialkurs Væskebalanse Lenke til e-læring blir sendt ut 1 uke før kursstart. Målgruppe Intensivsykepleiere/ sykepleiere på intensiv og PO Varighet 3 timer Innhold • Generell arbeidsflyt • Registrering av pasientdata, vitale tegn, utstyr og prosedyrer • Legemiddelhåndtering, Integrasjoner med DIPS […]

25. mai

DIPS Basiskurs for annet fagpersonell

Forutsetninger Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: • 0. DIPS Kom i gang • 2a. DIPS basiskurs annet fagpersonell E-læring blir sendt til deltager 1 uke før kursstart Målgruppe Fagpersonell som fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, sosionomer, logopeder, kliniske pedagoger og andre med egne konsultasjoner med dokumentasjonsplikt. Antall timer klasseromskurs er 2 timer Innhold • Basisfunksjoner […]

25. mai

DIPS basiskurs for sykepleiere på sengepost (somatikk)

DIPS er et pasientadministrasjons- og elektronisk pasientjournalsystem. DIPS er det mest brukte systemet i sykehussektoren, og mange arbeidsoppgaver krever at man bruker DIPS som arbeidsverktøy. Kurset gir deg en oversikt over de mest brukte funksjonene.

23. mai
24. mai

Talegjenkjenning

Forutsetninger Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: • Ingen forutsetninger Målgruppe Leger og andre behandlere Antall timer klasseromskurs: 6.5 timer for leger som bruker operasjonsplan, 5 timer for øvrige leger Innhold Kurs for leger og andre behandlere i bruk av talegjenkjenning i DIPS. Brukeren må ta med anonymiserte journalnotater for innlesning begge dagene. Etter endt kurs skal […]

23. mai
24. mai

MetaVision for sykepleiere anestesi

Forutsetninger Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurset: • 104a. MetaVision Basiskurs Anestesi Arbeidsflyt • 104b. MetaVision Basiskurs Anestesi Legemidler For dagkirurgi: • 108a. MetaVision Basiskurs Dagkirurgi Pre Post • 108b. MetaVision Basiskurs Dagkirurgi Perop E-læringsmodulene blir sendt ut 1 uke før kursstart Målgruppe Anestesisykepleiere som bruker MetaVision Varighet 3 timer Innhold • Generell arbeidsflyt • […]

23. mai
Page 1 of 4

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev