DIPS Spesialkurs i behandlingsplaner

Målgruppe Sykepleiere, vernepleiere og andre som benytter eller skal benytte behandlingsplaner i DIPS Antall timer klasseromskurs er 3.5 timer Forutsetninger Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: • 16a. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner Lenke til dette e-læringskurset blir sendt ut 1 uke før kursstart. Innhold • Basis grunnleggende teori • Opprette og revidere behandlingsplan • Individualisering og evaluering […]

9. august
23. august
6. september
20. september
18. oktober
1. november
15. november
29. november

DIPS Basiskurs for andre behandlere

Målgruppe Sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og andre ved selvstendig poliklinikk Kurset varer i 2 timer. Forutsetninger Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: • 0. DIPS Kom i gang • 11a. DIPS Basiskurs Andre Behandlere Pol Psykiatri • 3a. DIPS Basiskurs Andre Behandlere Pol Somatikk Lenke til e-læring blir sendt ut 1 uke før kursstart. Innhold […]

22. august
19. september
14. november

DIPS Spesialkurs i inntaksplanlegging/venteliste

Forutsetninger Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: • 009a. DIPS Basiskurs Inntaksplanlegging/ venteliste E-læringsmodulen sendes ut 1 uke før kursstart Målgruppe Alle som jobber med inntaksplanlegging og ventelister til poliklinikk og innleggelse Antall timer klasseromskurs er 2 timer Innhold • Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger • Arbeidsflyt • Henvisninger • Venteliste/ pasientliste • Journal […]

21. august
18. september
16. oktober
13. november

DIPS Basiskurs for annet fagpersonell

Forutsetninger Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: • 0. DIPS Kom i gang • 2a. DIPS basiskurs annet fagpersonell E-læring blir sendt til deltager 1 uke før kursstart Målgruppe Fagpersonell som fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, sosionomer, logopeder, kliniske pedagoger og andre med egne konsultasjoner med dokumentasjonsplikt. Antall timer klasseromskurs er 2 timer Innhold • Basisfunksjoner […]

10. august
7. september

DIPS basiskurs for sykepleiere på sengepost (somatikk)

DIPS er et pasientadministrasjons- og elektronisk pasientjournalsystem. DIPS er det mest brukte systemet i sykehussektoren, og mange arbeidsoppgaver krever at man bruker DIPS som arbeidsverktøy. Kurset gir deg en oversikt over de mest brukte funksjonene.

9. august
6. september
1. november
29. november

DIPS Basiskurs for kontorpersonell innen psykiatri

DIPS er et pasientadministrasjons- og elektronisk pasientjournalsystem. DIPS er det mest brukte systemet i sykehussektoren, og mange arbeidsoppgaver krever at man bruker DIPS som arbeidsverktøy. Kurset gir deg en oversikt over de mest brukte funksjonene.

7. august
4. september
30. oktober
27. november

Dips basiskurs for jordmødre

DIPS er et pasientadministrasjons- og elektronisk pasientjournalsystem. DIPS er det mest brukte systemet i sykehussektoren, og mange arbeidsoppgaver krever at man bruker DIPS som arbeidsverktøy. Kurset gir deg en oversikt over de mest brukte funksjonene.

7. august
4. september
30. oktober

Grunnkurs i DIPS for kontorpersonell

Dette kurset passer for deg som har et mål om å jobbe på sykehus som sekretær på sengepost, poliklinikk eller ekspedisjon med DIPS.

20. august
17. september
15. oktober
12. november

Helgkurs i praktisk laboratoriearbeid i Trondheim

Har du behov for å dokumentere, øve eller oppdatere dine kunnskaper om laboratoriearbeid, kan dette være noe for deg. Kurset består i hovedsak av praktisk arbeid.

24. august - 26. august

Laboratoriekurs med grunnleggende skiftestue

Har du behov for friske opp dine kunnskaper? Er du under omskolering, eller ønsker du å bli tryggere i din rolle som laboratoriemedarbeider?

15. august - 6. september
10. oktober - 1. november
14. november - 6. desember
Page 1 of 2

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev