Programfag for helsesekretærutdanning

Er du medisinsk sekretær eller tilsvarende og ønsker å bli helsesekretær?  Det er enklere enn du tror. Vi har nå startet et løp for deg som har jobbet i yrket mer enn 5 år og mangler programfagene fra videregående opplæring eller for deg som har vg1 og vg2 fra før.   Dette går over et […]

26. januar - 5. mai
24. august - 3. november

MetaVision for sykepleie på sengepost

Målgruppe: Sykepleiere på sengepost, somatikk Varighet: 3 timer Innhold: • Generell arbeidsflyt • Registrering av pasientdata, vitale tegn, utstyr og prosedyrer • Skifterutiner • Legemiddelhåndtering • Integrasjoner med DIPS og pasientlogistikk Forutsetninger: Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: • 106a. MetaVision Basiskurs Sykepleie sengepost, somatisk

Ingen datoer satt opp enda.

DIPS basiskurs kontorpersonell i somatikk

DIPS er et pasientadministrasjons- og elektronisk pasientjournalsystem. DIPS er det mest brukte systemet i sykehussektoren, og mange arbeidsoppgaver krever at man bruker DIPS som arbeidsverktøy. Kurset gir deg en oversikt over de mest brukte funksjonene.

17. juni

MetaVision basiskurs for leger

Forutsetninger Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromsskurset: For somatikk: • 102a MetaVision Basiskurs Lege SengepostSomatikk og/eller 101a MetaVision Basiskurs Lege Intensiv. For Psykiatri: • 103a. MetaVision Lege Psykiatri Dette blir tilsendt 1 uke før klasseromsundervisningen starter. Målgruppe Leger på sengepost og turnusleger Varighet 3 timer Innhold • Generell arbeidsflyt • Forordninger • Integrasjoner med DIPS

Ingen datoer satt opp enda.

DIPS Basiskurs for kontorpersonell i psykiatri

DIPS er et pasientadministrasjons- og elektronisk pasientjournalsystem. DIPS er det mest brukte systemet i sykehussektoren, og mange arbeidsoppgaver krever at man bruker DIPS som arbeidsverktøy. Kurset gir deg en oversikt over de mest brukte funksjonene.

4. juni

MetaVision Basiskurs sykepleie PO/INT

Forutsetninger: Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: • 105a. MetaVision Basiskurs Sykepleie Intensiv • 110a. MetaVision Spesialkurs Væskebalanse Lenke til e-læring blir sendt ut 1 uke før kursstart. Målgruppe Intensivsykepleiere/ sykepleiere på intensiv og PO Varighet 3 timer Innhold • Generell arbeidsflyt • Registrering av pasientdata, vitale tegn, utstyr og prosedyrer • Legemiddelhåndtering, Integrasjoner med DIPS […]

Ingen datoer satt opp enda.

Grunnkurs i DIPS for kontorpersonell (På kveldstid)

Dette kurset passer for deg som har et mål om å jobbe på sykehus som sekretær på sengepost, poliklinikk eller ekspedisjon med DIPS.

27. mai
28. august
22. oktober

Helgkurs i praktisk laboratoriearbeid i Trondheim

Har du behov for å dokumentere, øve eller oppdatere dine kunnskaper om laboratoriearbeid, kan dette være noe for deg. Kurset består i hovedsak av praktisk arbeid.

30. august - 1. september
25. oktober - 27. oktober

Laboratoriekurs med grunnleggende skiftestue

Har du behov for friske opp dine kunnskaper? Er du under omskolering, eller ønsker du å bli tryggere i din rolle som laboratoriemedarbeider?

24. april - 22. mai
14. august - 5. september
9. oktober - 31. oktober
13. november - 5. desember

Kurs i System X – journalsystem

Har du tenkt å jobbe på et legekontor? Vi holder kurs i journalsystemet System X.

21. mai
16. september
26. november
Page 2 of 3

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev