Vg3 Helsesekretær programfag

Jobber du som helsesekretær, medisinsk sekretær eller tilsvarende og ønsker å bli helsesekretær?  Dette er enklere enn tror. Vi har nå startet et Vg3 Helsesekretær program for deg som har jobbet i yrket mer enn 5 år og mangler programfagene fra videregående opplæring eller for deg som har Vg1 og Vg2 fra før. Er du […]

12. august - 12. desember
1. september - 1. juli

MetaVision for sykepleie på sengepost

Målgruppe: Sykepleiere på sengepost, somatikk Varighet: 3 timer Innhold: • Generell arbeidsflyt • Registrering av pasientdata, vitale tegn, utstyr og prosedyrer • Skifterutiner • Legemiddelhåndtering • Integrasjoner med DIPS og pasientlogistikk Forutsetninger: Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: • 106a. MetaVision Basiskurs Sykepleie sengepost, somatisk

Ingen datoer satt opp enda.

DIPS Basiskurs Sykepleie sengepost somatikk

DIPS er et pasientadministrasjons- og elektronisk pasientjournalsystem. DIPS er det mest brukte systemet i sykehussektoren, og mange arbeidsoppgaver krever at man bruker DIPS som arbeidsverktøy. Kurset gir deg en oversikt over de mest brukte funksjonene.

4. september
9. oktober
6. november

MetaVision basiskurs for leger

MetaVision basiskurs for leger Forutsetninger Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromsskurset: For somatikk: • 102a MetaVision Basiskurs Lege SengepostSomatikk og/eller 101a MetaVision Basiskurs Lege Intensiv. For Psykiatri: • 103a. MetaVision Lege Psykiatri Dette blir tilsendt 1 uke før klasseromsundervisningen starter. Målgruppe Leger på sengepost og turnusleger Varighet 3 timer Innhold • Generell arbeidsflyt • Forordninger • […]

20. august
22. oktober
19. november

DIPS Basiskurs for kontorpersonell i psykiatri

DIPS er et pasientadministrasjons- og elektronisk pasientjournalsystem. DIPS er det mest brukte systemet i sykehussektoren, og mange arbeidsoppgaver krever at man bruker DIPS som arbeidsverktøy. Kurset gir deg en oversikt over de mest brukte funksjonene.

10. september
12. november

MetaVision Basiskurs sykepleie PO/INT

Forutsetninger: Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: • 105a. MetaVision Basiskurs Sykepleie Intensiv • 110a. MetaVision Spesialkurs Væskebalanse Lenke til e-læring blir sendt ut 1 uke før kursstart. Målgruppe Intensivsykepleiere/ sykepleiere på intensiv og PO Varighet 3 timer Innhold • Generell arbeidsflyt • Registrering av pasientdata, vitale tegn, utstyr og prosedyrer • Legemiddelhåndtering, Integrasjoner med DIPS […]

Ingen datoer satt opp enda.

Grunnkurs i DIPS for kontorpersonell (På kveldstid)

Dette kurset passer for deg som har et mål om å jobbe på sykehus som sekretær på sengepost, poliklinikk eller ekspedisjon med DIPS.

28. august
22. oktober

Laboratoriekurs med grunnleggende skiftestue

Har du behov for friske opp dine kunnskaper? Er du under omskolering, eller ønsker du å bli tryggere i din rolle som laboratoriemedarbeider?

14. august - 5. september
9. oktober - 31. oktober
13. november - 5. desember

Kurs i System X – journalsystem

Har du tenkt å jobbe på et legekontor? Vi holder kurs i journalsystemet System X.

16. september
26. november

Venøs blodprøvetaking

Har du fått endrede arbeidsoppgaver eller ønsker å bli enda mer sikker i din jobb som blodprøvetaker?

22. august - 28. august
17. oktober - 23. oktober
21. november - 27. november
Page 2 of 3

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev