DIPS journalsystem

DIPS EPJ/PAS er en åpen, sikker, strukturert og moderne EPJ for verdens mest avanserte helsevesen.

DIPS er et digitalt journalsystem for leger, sykepleiere og kontormedarbeidere. Sykehusene har erstattet papirjournalen med digital informasjon og elektronisk arbeidsflyt.

I DIPS er journalen hele tiden tilgjengelig slik at nødvendig og viktig informasjon enkelt og raskt kan finnes frem. Dette forenkler og effektiviserer hverdagen for sykehuspersonalet samt legger til rette for store kvalitetsmessige gevinster både for pasientbehandlingen og den enkelte medarbeider.

Pasientadministrasjon

Pasientadministrasjon er en omfattende del av systemløsningen for sykehusene og omfatter blant annet:

  • Pasientopplysninger, pasientdemografisk opplysninger, pårørende
  • Henvisningsbehandling
  • Timeplanlegging og booking av ressurser
  • Pasientpåminning per SMS
  • Oppmøteregistrering, mottakelse, innleggelse og overflytting
  • Poliklinikk og Dagbehandling
  • Økonomi og oppgjør, fakturering til pasient og offentlig refusjonsinstans
  • Rapportmodul for interne og eksterne rapportbehov, statistikk, aktivitetsdata og styringsdata
  • Datakvalitet og sporing og adgangskontroll

Vi har kurs i DIPS for helsepersonell.